Fu Zhongwen - Tui Shou (Pushing Hands)

Fu Zhongwen, senior disciple of Yang Chengfu, demonstrating some Pushing Hands.

Comments

Ogriv83's picture

Very nice video.